Враќање на пратка, рекламации и поврат на сретства

Информации за враќање на пратката и рекламации

 

Во случај да добиете производ кој не сте го нарачале или истиот е ошететен, ве молиме да не го примате производот

 

Информации за поврат на сретства

 

Доколку извршите погрешна уплата, можеме да направиме поврат на сретствата на сметката од која е извршена уплатата.